Retur & service

Vi på Airsoftbutiken lämnar ett års garanti på alla airsoftvapen köpta hos oss. Garantin gäller fabrikationsfel på alla delar i gearboxen samt fabrikationsfel på yttre delar. Garantin gäller ej om du använt ditt vapen på felaktigt sätt, om du själv öppnat ditt vapen eller gearbox, inte gjort tillräcklig service osv, se punkterna nedan. Syftet med garantin är att spelare som inte vill/orkar/har tid/vågar meka med sin AEG ska känna sig trygg i att få en lång tids spel med sin AEG.

Strular ditt vapen och omfattas av garantin så är det bara att skicka in det till oss så tittar vi på det, du kan även lämna i vapnet i någon av Röda Stjärnans fysiska butiker. Vi har flera mekaniker i organisationen och vi försöker avhjälpa felet på någon dag, ibland går det snabbare och ibland kan det ta lite extra om det är någon del som ska beställas eller liknande. Innan leverans provskjuter vi alltid vapnen, så att vi inte levererar något måndagsexemplar. Därför kan du se att exempelvis eldomställaren kan vara använd. Vi skjuter ej mer än nödvändigt.

Airsoftvapen är konstruerade för målskytte, inte krig. Dess funktion är inte avsedd att klara tyngre påfrestningar. Konstruktionsfel som är inom ramen för airsoftvapnets användningsområde avhjälper vi om våra tekniker kan konstatera att felet beror på fabrikationsfel och inte t.ex:

· Felaktigt handhavande. Att vapnet har utsatts för större påfrestningar än vad det konstruerats för, t.ex. genom att manöverhandtag släpps från uppspänt läge rakt mot metallfronten istället för att det förs i rätt läge. Används annat batteri än 8.4V NiMh-batteri så upphör garantin att gälla då det är vad vapnen är konstruerade för, att byta till LiPo-batterier täcker inte garantin. Gasvapen är inte nybörjarvapen och rekommenderas endast till erfarna användare, kylan som uppstår vid hårt användande gör plast och metall mycket skört och du kan inte använda ett gasvapen på samma sätt som t.ex. en AEG. Gasvapen och magasin måste värmas upp emmelanåt och för att öka nozzelns livslängd måste uppehåll tas då och då från skjutandet så att den inte spricker. Vapen som levereras med green-gas-magasin kan ibland användas även med kolsyremagasinen men garantin för hela vapnet upphör att gälla om du använder kolsyra som drivmedel, om inte vapnet levererades med kolsyremagasin.

· Otillräcklig service. Airsoftvapen kräver regelbunden smörjning och underhåll. Ett gasvapen ska vid varje användningstillfälle smörjas noggrant och magasin ska förvaras utan kulor men med gas i. Fel som uppstår för att vapnet inte tas om hand på rätt sätt åtgärdar vi ej.

· Vapnet är modifierat eller ”öppnat”. Vid isärplockning av vapnet utöver vad som krävs för handhavande upphör garantin att gälla. Externa tillbehör får dock fästas om vapnet är konstruerat för det (t.ex. på rail-system), dock ej t.ex. att byta ytterpipa då det i regel kräver isärplockning av vapnet utöver vad som krävs för vanligt handhavande. På gasvapen anses extern slipning av manteln som ett ingrepp då risken är mycket stor för att slippdamm kommer in i mekanismen och förstör den. Att du inte får öppna vapnet innebär att om ditt vapen slutar fungera så ska du inte själv försöka åtgärda det utöver att byta säkring, öppnar du vapnet för att felsöka så gäller inte längre garantin. Skicka vapnet omedelbart till oss om det slutar fungera.

· Slitskador. Airsoftvapen består till viss del av slitdelar som påverkas av hur mycket vapnet används, på samma sätt som t.ex. en nybilsgaranti gäller 10 år eller 5000 mil. De flesta interna delar är slitdelar som förr eller senare behöver bytas, förstörs t.ex. en AEGs drev efter en veckas använde på rätt sätt så är det ett fabrikationsfel. Förstörs däremot drevet efter 9 månader så är det ett slitage man som användare får räkna med liksom att man som bilägare får leva med att köpa nya däck

Vissa tillverkare gör airsoftvapen som man inte kan förvänta sig samma funktion och kvalitet som av dyrare airsoftvapen. Detta är t.ex. så kallade kinakloner. Cyma, Dboys, ACM, A&K, Snow Wolf, Jing Gong, Well och HFC är exempel på dessa. De packas inte i fabrik lika omsorgsfullt som vissa dyrare vapen och kan ha små repor, lite skadad kartong eller liknande.

En serivceavgift för att täcka våra kostnader kan debiteras om en airsoft lämnas in för ett garantiärende som uppfyller garantikraven. Detta kan t.ex. gälla om vapnet modifierats, felaktigt handhavande, att felet beror på annat än vapnet (t.ex. dåligt batteri, annat magasin har använts, dåliga kulor osv.), otillräcklig smörjning osv.

Vapen köpta i butik kan ha generösare garantivillkor, kontakta din butik för mer information.

Produkter som varit inne för reparation, men ej hämtas ut säljs enligt "Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats" tre månader efter att vi meddelat kund att varan finns för uthämtning.

Gasvapen har i regel flera olika packningar och o-ringar. Dessa är alltid att anse som slitdelar även om deras livslängd kan mångdubblas med rätt smörjning och underhåll. Läckage i gasvapen är något man som konsument med tiden kan räkna med och man bör vara medveten om detta. Vi åtgärdar pysande vapen under garantitiden under förutsättning att de är korrekt smorda, vi kan även skicka nya o-ringar.

Vid nyttjande av ångerrätt betalar du returfrakten, är varan däremot defekt och felet orsakats av oss betalar vi returfrakten.

Kontakta oss

Airsoftbutiken drivs i samarbete med Röda Stjärnan. Frågor eller övrig kommunikation hänvisas till webb@rodastjarnan.com